Гіпнотерапія психічних розладів

Гіпнотерапія психічних розладів виступає самостійним лікувальним методом, спрямованим на широкий спектр психічної патології, що має свої хронологічні особливості у виникненні та перебігу хвороб, що порушують когнітивну діяльність, емоційно-вольову сферу, поведінкові реакції людини, що впливають на весь комплекс соціальної та особистого життя індивіду.

Читати далі »

Дослідження сучасних підходів психосоціальної реабілітації особистості при первинному психотичному епізоді

Останнім часом все більшу увагу дослідників привертають аспекти психосоціальної реабілітації первинного (першого) психотичного епізоду (ППЕ). Під первинним психотичним епізодом розуміються перші три напади (загострення) у хворих на шизофренію і розладів шизофренічного спектру, термін захворювання не більше п’яти років від початку психотичного дебюту, з соціально збереженими установками і позитивним ставленням до лікування.

Читати далі »

Аналіз теоретико-наукових трудів з проблем реабілітації при шизофренії

Шизофренія – один з найбільш поширених психічних розладів, що характеризується поєднанням продуктивної (галюцинаторно-божевільної, кататоно-гебефренної, афективної і ін.) і негативної (апатія, абулія, емоційна і соціальна відгородженість і ін.) симптоматики, поведінкових і когнітивних порушень (пам’яті, уваги, мислення та ін.). Захворювання призводить до несприятливих соціальних і економічних наслідків.

Читати далі »

Теоретико-історичні підходи в реабілітації при психічних захворюваннях

Реабілітація пацієнтів з психічними розладами є найважливішим етапом в лікуванні хворих, їх відновленні і повернення в соціум, зниженні ризику рецидиву. Ефективність лікування багато в чому залежить від інтенсивності і якості реабілітації, яка стала невід’ємною частиною психіатричної допомоги в світовій практиці.

Читати далі »