В цій рубриці вказані види гіпнозу, які можете вибрати для вирішення своїх проблем:
* класичний індивідуальний гіпноз;
* груповий гіпноз;
* асертивний гіпноз;
* кодування гіпнозом;
* регресивний гіпноз;
* медичний гіпноз;
* гіпноз для підлітків;
а також правила і умови проведення гіпнозу.

Пономарьов Сергій Вячеславович

.

Індивідуальний гіпноз

Індивідуальний гіпноз – один з найпоширеніших і ефективних способів персоналізованого введення людини в гіпнотичний стан, коли клієнт протягом усього сеансу гіпнозу знаходиться під впливом прямих установок, формул гіпнолога, спрямованих на несвідому сферу особистості. Класичний гіпноз є популярним методом сучасної сугестивної терапії.

Читати далі »

Груповий гіпноз

Груповий гіпноз являє собою таку форму проведення гіпнозу, при якій відразу кілька клієнтів (або група) беруть участь в гіпнотизації. Його головною перевагою є те, що кожен його учасник відчуває і бачить, що він не самотній у своїй проблемі, в нього вселяється надія і впевненість у позитивному результаті і позбавленні від страждань, болісних переживань, негативних станів. Груповий гіпноз дозволяє підвищити сугестивність кожного члена групи, швидко увійти в власне гіпнотичний стан за завданням гіпнолога і випробувати глибокий транс.

Читати далі »

Класичний гіпноз

Класичний гіпноз являє собою найефективніший метод, який застосовується для лікування хвороб, пов’язаних з порушеннями нервової системи, психічними відхиленнями, залежними станами і різними специфічними психологічними проблемами. Класичний гіпноз виступає як самостійний вид лікування, але також може використовуватися в комплексі з іншими психотерапевтичними заходами або медикаментозною терапією. Вікових обмежень для проходження сеансів гіпнозу немає.

Читати далі »

Медичний гіпноз

Медичний гіпноз застосовується в лікуванні психічних розладів, захворювань нервової системи, психологічних травм, залежних станів, сексуальних дисфункцій, психосоматичних хвороб. Лікування гіпнозом дає високі і стійкі результати, швидко і надійно відновлює здоров’я пацієнта, повертає його до соціальної активності і підвищує якість життя.

Читати далі »

Асертивний гіпноз

Асертивний гіпноз дає можливість людині значно підвищити рівень самооцінки, розвинути впевненість в собі, бути незалежною у прийнятті рішень і вміти брати відповідальність за їх реалізацію, якісно змінити ставлення до оточуючих, звільнитися від скутості, не залежати від зовнішніх впливів і оцінок, бути емоційно врівноваженою.

Читати далі »

Регресивний гіпноз

Регресивний гіпноз є одним із видів гіпнотерапії, який дозволяє на підсвідомому рівні «повернутися» назад у часі, в минуле, побачити і усвідомити окремі події давно минулих днів, травмуючих обставин, з’ясувати причини нинішніх розладів, психічних станів, скорегувати і підвищити рівень якості життя.

Читати далі »

Фракційний гіпноз

Фракційний гіпноз був запропонований в 1900 році Фогтом (Vogt O.). Цей метод гіпнотизації проводиться дробовим способом, тобто фракціями. В сугестивній психотерапії при використанні фракційного гіпнозу з’являється можливість швидко перейти від його легких до самих глибоких стадій – каталепсії і сомнамбулізму.

Читати далі »

Ступінчатий активний гіпноз по Кречмеру

Ступінчатий активний гіпноз по Кречмеру – це метод сугестивної психотерапії, запропонований німецьким професором, доктором медицини, психіатром, психологом Ernst Kretschmer в 1949 році. Сеанс гіпнозу об’єднує в собі аутогенне тренування і гіпнотерапію. Гіпнотизація пацієнта є ключовою формою з цих двох складових методів сугестії.

Читати далі »

Гіпноз для підлітків

Гіпноз для підлітків – форма ефективного психотерапевтичного впливу на психіку через сугестію, навіювання. Завдяки тому, що у дітей, підлітків сильно розвинена уява, вони легко піддаються гіпнотичним технікам. Це і дозволяє широко використовувати гіпнотерапію для лікування різних захворювань психологічного характеру у підлітків.

Читати далі »

Правила і умови проведення сеансів гіпнозу

Людині, що вирішила пройти курс гіпнозу (кодування гіпнозом), необхідно знати про правила і умови проведення сеансів гіпнозу і як правильно підготуватися до гіпнотерапії. Така інформація дозволить позитивно налаштуватися і буде сприяти отриманню найбільшого ефекту від лікування.

Читати далі »