Вікові передумови розвитку розумових здібностей

Вікові властивості в кожному періоді дитинства становлять структури, що по-своєму сприяють зростанню здібностей. Саме в роки дитинства (на відміну від зрілості) тимчасові чинники вікового розвитку є одночасно і компонентами формуються здібностей. Тим самим, як це не парадоксально звучить з точки зору передумов розвитку здібностей, діти як би обдарованіше дорослих (Н.С.Лейтес).

Зрозуміло, вікові передумови здібностей – самі вікові особливості, їх приуроченість до певних років життя – не є лише чимось повторюваним в кожному поколінні: вони не можуть не залежати від впливу середовища, від конкретних соціально-історичних умов. Вікові особливості психіки формуються і розвиваються в самому процесі взаємодії дитини з навколишнім світом. Разом з тим не можна не враховувати і того, що вплив навчання і виховання, в найширшому значенні цих слів, опосередковується кожен раз внутрішніми умовами.

Серед внутрішніх умов, властивих віком, є і такі, які представляють собою результат розвитку природних властивостей. Наприклад, властивості типу нервової системи, які можуть обумовлювати динамічні прояви психіки (накладають свій відбиток на загальні здібності). Для вікових психічних особливостей, природно, має значення стадія розвитку самих цих природних властивостей: найбільш певні зрушення у властивостях нервової системи спостерігаються в ранньому дитинстві, в підлітковому віці, в період бурхливого фізичного і психічного розвитку також помітно виявляються їх зміни; далі темп їх розвитку сповільнюється. Відомо, наприклад, що дітей відрізняють (і чим молодша дитина, тим більшою мірою) деякі ознаки слабкості основних нервових процесів.

У зв’язку з питанням про віковому розвитку властивостей типу нервової системи знову-таки дуже важливо мати на увазі гідності кожного дитячого віку. Крайнім спрощенням було б думати, що перехід від більш молодших вікових груп до старшого означає тільки підйом на більш високий рівень, вдосконалення цих властивостей. В ході вікового розвитку відбувається не тільки послідовне збільшення можливостей нервової системи, а й обмеження деяких цінних сторін її властивостей.

Важливо враховувати, що вікові періоди є необхідні стадії розвитку, і не можна «перескочити» через котрусь із них. До шкільних років життя в повній мірі відносяться слова А.В.Запорожця про особливу логіку психічного розвитку, про наявність в ньому певного саморуху, про те, що кожна нова ступінь психічного розвитку дитини закономірно слідує за попередньою, перехід від однієї до іншої обумовлений не тільки зовнішніми, а й внутрішніми умовами.

Пономарёв С.В., гипнолог, гипнотерапевт, психолог высшей категории

При використанні матеріалу статті посилання на сайт psv.com.ua обов’язкове

Наверх
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.