Вікові особливості дітей і підлітків

Віковими особливостями дітей і підлітків є специфічні властивості особистості (її психіки), що закономірно змінюються в процесі вікових стадій розвитку під впливом процесів виховання і навчання. Кожен віковий період (етап) розвитку особистості характеризується певним рівнем розвитку її пізнавальних здібностей, мотиваційної, емоційно-вольової та перцептивної сфери.

Основними дитячими та підлітковими віковими періодами є:

• дитячий вік – 0-1 рік життя;

• ранній вік – 1-2 роки життя;

• дошкільний вік – 3-5 років;

• молодший шкільний вік – 6-11 років;

• середній шкільний вік – 12-15 років;

• старший шкільний вік – 16-18 років.

Дитячий вік (0-1 рік). Провідною діяльністю є безпосереднє емоційне спілкування. Всередині і на тлі його формуються орієнтовні дії, відчуття і сприйняття. Активне функціонування зорового і слухового аналізаторів є важливим моментом в психічному розвитку дитини. На основі зорового і слухового зосередження відбувається впорядкування рухової активності дитини і формування реакції. У другому півріччі дитина вже здатна встановлювати зв’язок між словом, що позначає предмет, і самим предметом. У словнику дитини з’являються перші слова.

Новоутворенням цього віку є формування потреби в спілкуванні з іншими людьми і певне емоційне ставлення до них.

Великим досягненням у розвитку дитини 2-го року життя є ходьба. Це робить дитину більш самостійною і створює умови для подальшого освоєння простору. У цей період поліпшується координація рухів, діти освоюють все більш складні комплекси дій. Спілкування дітей з дорослими в ранньому віці є неодмінною умовою розвитку предметної діяльності – провідної діяльності дітей цього віку. Опанування цих навиків призводить до засвоєння дитиною суспільного способу вживання речей і робить вирішальний вплив на розвиток початкових форм мислення.

Новоутворенням цього віку є розвиток мовлення і наочно-дієвого мислення.

На третьому році життя дитина стає більш самостійною: вона навчається елементам самообслуговування, відокремлювати себе від дорослого, починає ставитися до себе як до самостійного «Я», тобто у неї виникають початкові форми самосвідомості. В цей період виникає «криза трьох років». У дитини з’являється тенденція до самостійного задоволення своїх потреб, а дорослий зберігає колишній тип відносин і тим самим обмежує активність дитини, який починає опиратися цьому, роблячи часом все навпаки.

Новоутворенням цього віку є відділення себе від оточуючих, порівняння себе з іншими людьми.

Дошкільний вік 3-6 (4-7) років. Рушійними силами розвитку психіки дошкільника є протиріччя, які виникають у зв’язку з розвитком цілого ряду потреб дитини. Найважливіші з них: потреба в спілкуванні, з допомогою якої засвоюється соціальний досвід; потреба в зовнішніх враженнях, в результаті чого відбувається розвиток пізнавальних здібностей, а також потреба в рухах, що призводять до оволодіння цілою системою різноманітних навичок і вмінь. У процесі спільної діяльності діти набувають досвіду керівництва іншими дітьми і досвід підпорядкування. Провідним видом діяльності дошкільника є рольова гра, в якій формується поведінка, опосередкована образом іншої людини. Також велике значення і вплив на розумовий розвиток дошкільника надає навчання, в якому найважливішу роль грає розподіл функції між учасниками процесу навчання.

Молодший шкільний вік – 6-10 (7-11) років. Розвиток психіки дітей цього віку здійснюється головним чином на основі провідної діяльності – навчання. Вчення для молодшого школяра виступає як важлива громадська діяльність, яка носить комунікативний характер. У процесі навчальної діяльності молодший школяр не тільки засвоює знання, вміння і навички, а й вчиться ставити перед собою навчальні завдання (мети), знаходити способи засвоєння і застосування знань, контролювати і оцінювати свої дії.

Новотвором молодшого шкільного віку є довільність психічних явищ, внутрішній план дій, рефлексія.

Підлітковий вік від 11-12 до 14-15 років. Перехід від дитинства до дорослості складає головний зміст і специфічну відмінність цього етапу. Підлітковий період вважається «кризовим», така оцінка обумовлена ​​багатьма якісними зрушеннями в розвитку підлітка. Саме в цьому віці відбуваються інтенсивні і кардинальні зміни в організації дитини на шляху до біологічної зрілості і статевого дозрівання.

Анатомо-фізіологічні зрушення в розвитку підлітка породжують психологічні новоутворення: почуття дорослості, розвиток інтересу до протилежної статі, пробудження певних романтичних почуттів. Характерними новоутвореннями підліткового віку є прагнення до самоосвіти та самовиховання, повна визначеність схильностей і професійних інтересів.

Старший шкільний вік – 15-17 років (рання юність). Головне психологічне придбання ранньої юності – це відкриття свого внутрішнього світу, внутрішнє «Я». Головним виміром часу у самосвідомості є майбутнє, до якого він (вона) себе готує. Провідна діяльність в цьому віці – навчально-професійна, в процесі якої формуються такі новоутворення, як світогляд, професійні інтереси, самосвідомість, мрія і ідеали. Старший шкільний вік – початкова стадія фізичної зрілості і одночасно стадія завершення статевого розвитку.

Юнацький вік від 14 до 18 років. У юнацькому віці відбувається інтенсивний фізіологічний і психічний розвиток. Особливе значення в юнацькому віці набуває моральне виховання, основні види діяльності – вчення і посильна праця, збільшується діапазон соціальних ролей і зобов’язань.

Психічний розвиток особистості в юнацькому віці тісно пов’язаний з навчанням, трудовою діяльністю і ускладненням спілкування з дорослими. У зв’язку з початком трудової діяльності відносини між особистістю і суспільством значно поглиблюються, що призводить до найбільш чіткого розуміння свого місця в житті.

На різних стадіях фізичного і психічного розвитку діти можуть стикатися з низкою психологічних проблем або навіть захворювань. Так, наприклад, поширений у ранньому віці енурез; через це проходить практично кожна дитина, але буває іноді і так, що проблема стає критичною і в таких випадках позбутися енурезу дуже добре допомагає гіпноз.

Ще одним із неприємних проявів, що зустрічаються, як правило, у ранньому віці, приблизно в 3-5 років, якщо це не є родовою травмою або генетично успадкованою, а наслідком психотравми, страху, переляку виступає заїкуватість. Найчастіше за все від неї страждають хлопчики, але й дівчатка також можуть відчувати порушення мови. Вчасно звернувшись до гіпнотерапевтів, які працюють із вказаною патологією, можна уникнути розвитку важкої для дитини проблеми, яка з віком здатна лише посилитися та додати психічних проблем, призвести до погіршення міжособистісних контактів та ускладнень взаємин у соціумі.

З початком пубертатного періоду розвитку дитина може зіткнутися з новими проблемами психологічного характеру. Так в 11-12 років може проявити себе обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), у дитини з’являються нові, не властиві їй «звички»; найпоширенішою виступає часте миття рук, небажання торкатися брудних речей або дверних ручок. У цьому випадку гіпноз допоможе позбавитися хвороби без прийому лікарських препаратів.

Через фізичне зростання організму та природних у цьому віці змін, найчастіше дівчатка схильні до хвороби нервова анорексія. Перші ознаки у більшості випадків виникають у 12-14 років, і дуже часто на них звертають уваги батьки, котрі мало часу приділяють своїй дитині. Цей тяжкий розлад психіки потребує невідкладного лікування гіпнозом вже на ранніх стадіях виявлення анорексії.

У старшому підлітковому віці 16-17 років можуть виникнути захоплення алкогольними напоями, онлайн ставками, курінням сигарет та іншими видами залежностей. Як правило, діти легко піддаються чужому впливу та дуже швидко потрапляють у залежні стани. Так само в цьому віці дитина може страждати на депресивні розлади, підвищену тривожність, панічні атаки та ін. Все це лікується гіпнозом, але головне потрібно пам’ятати, що необхідно вчасно звернутися за допомогою до гіпнотерапевта, щоб уникнути розвитку хвороби.

У нашому Центрі сугестії та гіпнотерапії PSV ви і ваша дитина отримаєте кваліфіковану допомогу гіпнолога (гіпнотерапевта) та зможете пройти курс лікувальних сеансів гіпнозу.

Пономарёв С.В., гипнолог, гипнотерапевт, психолог высшей категории

При використанні матеріалу статті посилання на сайт psv.com.ua обов’язкове.

Читайте також:

Вікові передумови розвитку розумових здібностей

Батькам про дітей з різними видами темпераментів

Підлітковий вік

Як допомогти депресивній дитині

Гіпноз для підлітків

Як правильно підготуватися до гіпнозу

Відгуки про гіпноз

Наверх
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.